Airtrade realiseert automatiseringsslag van 90% in afhandeling PNR-berichtenverkeer

AIRTRADE REALISEERT MET QUEUE-AFHANDELINGSSOFTWARE AIR MESSENGER EEN AUTOMATISERINGSSLAG VAN 90% IN AFHANDELING PNR-BERICHTENVERKEER.

Consolidator Airtrade Holland handelde tot voor kort alle PNR-berichten van luchtvaartmaatschappijen handmatig af, maar een aanzienlijke toename aan PNR-berichten, soms tot wel 50 berichten per boeking, leidde tot onwerkbare situaties voor het handmatig verwerken van PNR-berichten. De wens om efficiënter te werken in combinatie met een gebrek aan passende softwareoplossingen heeft ertoe geleid dat Airtrade uit noodzaak de software voor queue-handling zelf is gaan ontwikkelen. Als gevolg hiervan is in november 2016 de software onder de naam Air Messenger uitgebracht.

De queue-afhandelingssoftware is een succes te noemen: uit de laatste testen bleek dat Air Messenger het volledige PNR-berichtenverkeer met luchtvaartmaatschappijen voor een groot deel automatisch afhandelde, gemiddeld gezien is 90% van alle berichten met behulp van Air Messenger verwerkt. Met Air Messenger is een enorme slag in efficiency en directe kostenbesparing gemaakt; het automatisch verwerken van PNR-berichten leverde in sommige situaties al een aanzienlijke tijdwinst op. Air Messenger werkt op alle Global Distributie Systemen en is volledig geïntegreerd in de workflow waardoor de gebruiker ad hoc aanpassingen kan maken in de berichtenstroom. De flexibele toepassing van Air Messenger maakt de software ook interessant voor elk type reisorganisatie. De software is daarom sinds kort ook beschikbaar voor (zaken)reisbureaus, IATA OF NON-IATA en OTA’s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Martron (CEO) Airtrade Holland B.V. +31 (0)23 - 5 16 0260 - press@airtrade.nl

Datum publicatie: 19 januari 2017

For more info, send mail

Send mail

ALV ANVR benoemt Martron en Nieuwmans in ANVR-bestuur

 
In de ANVR ledenvergadering van 5 januari 2017 zijn Jeroen Martron (Airtrade) en René Nieuwmans (Expedia Inc) bij acclamatie benoemd in het bestuur van de ANVR. Jeroen Martron neemt namens Luchtvaart- en Zakenreisagenten de plaats in van de heer Starink. René Nieuwmans neemt namens online reisondernemingen de plaats in van de heer Berg-Andersen.

In de ledenvergadering is tevens een kleine wijziging van de contributie aangenomen. Bedrijven boven de €250 mln omzet betalen vanaf 2017 0,010% over de jaaromzet contributie tot een maximum van € 1 mld omzet . Tot nu toe moesten zij 0,011% betalen zonder dat hieraan een maximum werd gesteld. Achtergrond van dit voorstel was dat enige beperking c.q. plafonnering van de contributie redelijk werd geacht. Ook in andere brancheorganisaties is dit het geval. De wijziging heeft uiteraard enig gevolg voor de begroting. De begroting 2017 (waarin de genoemde contributiewijziging reeds was verwerkt) werd door de ALV ongewijzigd aangenomen.

De ledenvergadering heeft voorts nog een wijziging van het Huishoudelijk Reglement aangenomen. Met de nieuwe formulering in het HHR wordt meer ruimte geboden aan bedrijven om lid te worden van de ANVR in het geval men niet valt onder de verplichting tot het geven van een garantie bij financieel onvermogen. Autoverhuurders daar in tegen die lid willen worden van de ANVR worden in de nieuwe regels verplicht te leveren onder ANVR Reisvoorwaarden. Zij zijn tevens verplicht vanaf juli 2018 te leveren met garantie voor financieel onvermogen. Dit laatste voorstel is in overleg met enkele grote autoverhuurders in Nederland voorbereid.

Bron: www.anvr.nl

Datum publicatie: 12 januari 2017

For more info, send mail

Send mail

Airtrade lanceert extranetomgeving voor reisagenten de Airtrade Travel Portal

Na een soft launch in oktober 2016, waarbij een selecte groep klanten de extranetomgeving uitgebreid testte op gebruikersvriendelijkheid, relevantie en technische functionaliteiten, lanceerde Airtrade in november 2016 het nieuwe platform voor al haar klanten.

De Airtrade Travel Portal, is ingericht als database, met voor reisprofessionals belangrijke informatie die niet voorhanden is in reserveringssystemen zoals TravelPackager, Amadeus en Galileo. In de Airtrade Travel Portal treft de gebruiker uitgebreide informatie over o.a. opleidingen, een airline database en informatie over operationele procedures. Het idee voor het ontwikkelen van een extranetomgeving is ontstaan vanuit klant respons. Met de lancering van de Airtrade Travel Portal speelt Airtrade in op de behoefte van de klant tot makkelijk en snel toegankelijke informatie en realiseert hiermee, naast een verhoging van de klantwaarde, tevens operationele efficiency.

Datum publicatie: 7 december 2016 

For more info, send mail

Send mail

Al 20 jaar succesvolle samenwerking

Airtrade en Toer Business verlengen contract met drie jaar

Haarlem, 20 januari 2015

Airtrade Holland en Toer Business zijn ook de komende jaren vaste partners en hebben besloten hun contract met drie jaar te verlengen. Beide partijen zijn erg tevreden met de overeengekomen continuering van de samenwerking voor de inkoop van vliegtickets, die in de afgelopen jaren altijd zeer rendabel is geweest, ondanks ontwikkelingen als commission-caps. Ook voor de komende periode zijn de verwachtingen opnieuw positief dankzij de vergaande kostenbesparingen die worden gerealiseerd.

Kostenbesparing en verhoogde efficiency

Airtrade levert Toer Bussines, waarin 75 zelfstandige reisagenten zijn vertegenwoordigd, een breed pakket diensten voor de verkoop van IATA-tickets. Vooral de kostenbesparingen door verhoogde efficiency en de inkoopkracht van Airtrade als dochtermaatschappij van AERTiCKET, zijn belangrijke aspecten van het nieuwe contract. De activiteiten zijn ondergebracht in een gezamenlijke werkmaatschappij waarin Airtrade Holland en Toer Business allebei 50% vennoten zijn. 

Adequaat inspelen op marktontwikkelingen en nieuwe technologie

Peter Effting, directeur van Toer Business, zegt hierover: 

‘Wij hebben een unieke constructie waarin alle omzetten en kosten zijn samengebracht. Wat onder aan de streep overblijft, wordt gelijk verdeeld. Op deze manier is er een gezamenlijk belang om zo efficiënt mogelijk te werken, en dat heeft direct invloed op het resultaat.
De werkwijze is daarmee al 20 jaar winstgevend. Complimenten aan de aandeelhouders en aan Airtrade!’

Ook CEO Jeroen Martron van Airtrade is gelukkig met de nieuwe overeenkomst. ‘Wij zijn trots dat Toer Business kiest voor een nieuw contract met Airtrade en wij al ruim 20 jaar op een succesvolle en constructieve wijze samenwerken. Samen spelen wij adequaat in op marktontwikkelingen en nieuwe technologie.

For more info, send mail

Send mail